Sådan kommer du i gang med affaldssortering


Vi har snart ikke flere fingre tilbage at tælle på, når der skal holdes styr på, hvor mange forskellige affaldstyper der er. Den nye plan for affaldssortering er så småt ved at blive rullet ud, og den tæller 10 forskellige affaldstyper.

Der er tale om følgende affaldstyper:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Pap
  • Papir
  • Glas
  • Metal
  • Plast
  • Mad- og drikkekartoner
  • Farligt affald
  • Tekstil

Affaldsordningen er endnu ikke sat 100 % i værks, men de første kommuner er allerede godt i gang med den udvidede affaldssortering. Én af de ting der skal være styr på, inden den nye affaldssorteringsordning kommer på benene, er antallet af skraldespande.

Affaldssortering – hvor mange spande skal man bruge?

Den kommende affaldssorteringsordning sætter krav til, hvor mange affaldsspande du skal administrere. Mange husstande har, som det er nu, 2 spande at fordele deres skrald i – én til mad- og restaffald og én til pap, papir og glas.

I 2023 er det planen, at alle har fået ekstra spande, som kommer til at dække sortering af mad- og drikkekartoner, plast, metal, farligt affald og på længere sigt tekstilaffald. Og det næste spørgsmål er så: skal du have affaldssorteringen stående i køkkenet? I bryggerset? Eller et helt tredje sted? 

Her er det nemmest at affaldssortere

Pladsen til affaldssortering i hjemmet kan være svær at finde. Det kan dog ofte være belejligt at finde plads til en eller anden form for affaldssorteringssystem til køkkenet. Affaldssorteringen kan nemlig ofte gribe om sig, når det kommer til køkkenaffald. Mælkekartoner, konservesdåser, diverse plastindpakninger og ikke mindst madaffald kan nemt hobe sig op i køkkenet.

I takt med at affaldstyperne bliver flere og flere, kan det desuden være svært at kamuflere affaldsspandene. Når man har gæster, gider man måske ikke have 4-6 forskellige skraldespande stående fremme. Her anbefaler vi, at man kigger ind i en affaldssorteringsløsning til køkkenskabet eller køkkenskuffen.

Skal du bruge hjælp til affaldssorteringen i dit køkken?

Er du i tvivl om, hvordan du kommer i gang med affaldssortering hjemme hos dig selv, eller hvor mange affaldsspande du skal bruge? Tøv endelig ikke med at kontakte os, så skal vi nok få hjulpet dig i gang med din sortering.