Du har nok hørt udtrykkene “upcycling” og “downcycling“, men hvad betyder det og hvilken gavn har det?
♻️
Upcycling – eller opbrug på dansk, går ud på at genanvende en ting der ellers betegnes som affald, ved at forvandle den til noget nyt – eventuelt med en anden funktion end den oprindeligt var tiltænkt. Upcycling står i modsætning til downcycling, som betyder at genanvende brugt materiale til noget af lavere værdi. Downcycling er et begreb der bruges meget indenfor industrien, når materiale eksempelvis omsmeltes og genanvendes i en ny funktion.
♻️
Ofte bliver upcycling som udtryk forvekslet med genbrug, hvilket er meget forståeligt da de to begreber har mange fællesnævnere – der er dog et par væsentlige forskelle. Ved genbrug er der nemlig enten tale om genanvendelse af et produkt i sin oprindelige form – som eksempelvis genbrugstøj, eller at produktet nedbrydes helt, for så at genopstå som del af et helt nyt produkt – ligesom det er tilfældet med mange flasker i dag.
♻️
Upcycling derimod er en proces der kræver en god portion kreativitet og opfindsomhed. Det handler om at se muligheder, tænke materialer på en anderledes måde, og skabe noget nyt. Upcycling kan praktiseres på alle niveauer, og det er kun fantasien der sætter grænser.


– Stay Green! 🌿 Kobensac.dk